Välkommen att ha en trevlig stund i mitt bildgalleri!

 

       Här presenteras några bilder tagna vid olika engagemang från midsommar 2007 och framåt.

         (Bilderna är klickbara till större format)

 

  midsommar07syrengarden2.jpgmidsommar07syrengarden1.jpg  

    Otto, Gerd och jag i väntan på några övriga medverkande inför ett                                                                                       Väl inomhus kom vi då igång.

     framträdande med Visby Folkdansgille vid äldreboendet Syre´n-

     gården i Romakloster midsommarveckan 2007.

   

30arsjubileum080419-2.jpg100km028-pict0082_pict0082.JPG

  Här sparkar jag och några medmusikanter ur Gutebälgarna igång ett                                                                     Här håller jag mig uppenbart "framme" - eller är det

   kortare framträdande på Restaurang Hwitstjärna i Visby i samband                                                                                            kameravinkeln som ljuger?

   med Gotlands distrikt av Folkdansringens 30-årsjubileum den 19 april

  2008. Kvällen avrundades vid 22.30-tiden och vi hade då spelat till

  Visby Folkdansgilles heldagsinlärning av sommarens dansprogram.

  Dock med avbrott för måltider och kortare pauser. 

 arsmote-gf080327-2.jpg        arsmote-visbyfolkdansgille.jpg 

  Här tillsammans med Otto Höghielm (gitarr) och Gerd Ahlgren (drag-                                                   Här i samma sättning utökad med Fredrik Lönngren (kontrabas).

  spel) i ett underhållningsprogram vid Gotlands distrikt av Folkdans-                                                      Bilden är från Visby Folkdansgilles årsmöte den 22 februari

  ringens årsmöte 27 mars 2008 Follingbo bygdegård.                                                                 2008.  Även här i Follingbo bygdegård.

bosse_larsson_och_uno_nahrstrom.JPGgun60.jpg

  Här i samspråk med Bosse "Nygammalt" Larsson (konferencier) tim-                                                   Den 1 mars 2008 vid en privat födelsedagsfest i Follingbo

   men innan "Årets Dragspelsgala" 2008 i Säveskolans aula i Visby.                                                      bygdegård. Här i allsångstagen.

 

save.jpg100km028-pict0389_pict0389.JPG

                         


                                      

      

                                                                          

  Bilden är från det avslutande "allspelet vid "Årets Dragspelsgala" 2008.                                                Inför nära 3500 midsommarfirare på Paviljongsplan i Visby

  Längts till vänster i bild och delvis skymd, Åsa Arvidsson utsedd till                                                      2008. Ett evenemang med många fina artistiska inslag. För-

  "Årets dragspelare 2006". Åsa var en av gästartisterna vid årets gala.                                                  utom framförandet av några egna stycke ur egna repertoaren

                                                                                                                                                                  spelar vi här till Visby Folkdansgilles uppvisning och dans kring

                                                                                                                                                                  midsommarstången. I bakgrunden delar av Gotska Änget och

                                                                                                                                                                  Visby ringmur.   

100km028-pict0292_pict0292.JPG

dsc00041_hamnkrogen_herrvik.jpg

                           


     
 

    

                     

  Den 5 juli 2008 var det drag i dubbel bemärkelse på Hamnkrogen                                                        Långschottis utmed Visby Strövet (Adelsgana m fl). Ett program-

  i Herrvik längst ut på östra Gotland. Förutom att vi spelade med                                                            inslag från Gotlands Folkdansfestival, som årligen arrangeras i

  gästande och trivsamma Tyresöbälgarna, låg "nordostan" på rakt                                                         mitten av augusti. Start Södertorg med efterföljande korum i

  in i viken, vilket medförde nästintill blåfrusna fingrar och en del om-                                                      S:ta Catarinas kyrkoruin.

  kullblåsta notställ. Efter en välsmakande måltid fortsatte kvällen

  med en uppskattad stunds underhållningsmusik och allsång inomhus.

                                                                                           

100km028-pict0304_pict0304.JPG

100km028-pict0281_pict0281.JPG

              

  Långschottisen närmar sig Wallérs Plats och änn är det sådär                                                               Vid korum i ruinen spelar vi till några välbekanta sommarpsalmer.

  3- 400 meter kvar att marschera, spela och dansa.                                                                                                                                 

  

                       100km028-pict0408_pict0408.JPG100km028-pict0309_pict0309.JPG

 Här spelar vi till en kort och stillsam dansuppvisning av Visby                                                            I Mangsarve Änge Ekeby socken öster om Visby avverkades

 Folkdansgille. Onekligen ett uppskattat inslag bevittat av de 100-                                                       Folkdansfestivalens avslutningsceremoni den 13 augusti 2008.

 tals intresserade, som under långschottisen anslutit sig och följt                                                         Här hade vi äran att få spela med verkligt proffesionella musiker

 med hit.                                                                                                                    från hitresta folkdanslaget Toncius, Litauen. Ett sant nöje skall

                                                                                                                                                               sägas. Flera hundra dansare, musikanter och övriga besökare kun-

                                                                                                                                                              de under dagen bese och avlyssna, inte bara dans och musik utan

                                                                                                                                                              även inmundiga bl. a. helgrillat gotländskt lamm med potatissal-

                                                                                                                                                              lad och hembrygd gotlandsdricka m.m.

                                                                      

100km028-pict0137_pict0137.JPG100km028-pict0145_pict0145.JPG100km028-pict0139_pict0139.JPG

          

  Här tre bilder från den årliga dans- och spelträffen benämnd "After Helg" som anordnas av Gotlands Spelmansförbund i anslutning till trettondagshelgen.

  Här är året 2009 och platsen Halla bygdegård.

     

alla.jpg

Gutebalgarna_pa_speltraff_i_Burs.jpg                                                                                                

Vid Flors´ndagen är det musikgudstjänst i en fullsatt Burs kyrka med efterföljande spelmansträff på "storgard´n".                                     

 

Uno1.jpg

 

           

Uno2.jpg                                            

 Sicilien_2008_091.jpg                                                                           

Tillsynes helt ensam på väg att                                 Intåg midsommarafton 2009 vid                    Sicilien i början av oktober 2008 2008."Morfar" till höger tillsammans

uppvakta Gotlands Folkdansfestivals-                      Gotlands Sjukhem, där vi årligen                   med folkdansvännerna Lars och June Norrby.

Kjäll Sönnergren (60)                                                spelar till folkdansuppvisning av VFG.           Dragspelet tillfälligt ersatt av en beer.           

Uno_i_buskspel_i_Vimmerby_2009.JPG

IMG_2469.jpg           

 Bilden är från scenframträdandet med en grupp ur Gutebälgarna vid Drag-                                                                                  Jag hade nöjet att, av en dragspelskollega

 spelsträffen i Vimmerby 22 augusti 2009. Här eminent förstärkta av Kallis                                                                                     kolla på ett verkligt härligt dragspel, nämligen,

 Bengtsson (accordeon). Kallis var i unga år medlem av Gutebälgarna.                                                                                          5-köriga Bugari Armando Gold Casotto med

                                                                                                                                                                                                          musette.                                                                                                                                                                          

                                                                                       

PICT0493.JPG

Dragspelsgala_2010_018.jpg       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kallis Bengtsson och jag ligger väl i grunden bakom arrangerandet                                             Här delar av Gutebälgarna i ett framförande inför en flertusenhöv-

  av "Årets Dragspelsgala" i Visby. Galan 2010 fick vi i logen för oss att                                         dad publik på Paviljongsplan 2010. Vi har just anlänt efter avverkat

  göra ett helt oplanerat och orepeterat "inhopp" i programmet och                                                 "majatåg" genom Visby´s gator och gränder.

  spelar här i tvåstämd duett Åsa Arvidssons fina Solpolska. 

 

10_0488.JPG
                 

 


     

          Vem har snott bilden

          som satt här bakom?

 Ett framträdande vid midsommarfirandet Lojsta Slott 2010 där vi spelar

 till en dansuppvisning av Visby Folkdansgille.

 

                                                                                             

Guteblgarna_2010-02.jpgGuteblgarna_2010-04.jpg

  På Stora Torget i Vimmerby i augusti 2010. Fr. vänster: Fredrik                                                      Scenframträdande i Vimmerby Folkets Park 2010. Kan tänka mig

  Lönngren, Bertil (Burs-Berra) Karlsson, Marianne Norrby, Gerd                                                      att vi här spelar Per-Olof Ukkonen´s blåsorkesterarrangemang av

  Ahlgren, Göte Niklasson och så jag då längts till höger.                                                                  "Humppa-Medley".

   

m_Gotland_sept_2010_100.jpg

m_Gotland_sept_2010_101.jpg

m_Gotland_sept_2010_102.jpg

           Här ovan några bilder tagna strax innan den sedvanliga "Dussträffen" i Bro första söndagen i september 2010.

   

    Här ett par bilder från Bulgarienturnén:

SDC10948.JPG

P9200856.JPG

Här vid en förmiddagsrepetition invid polen vid Hotel New Juphiter,                                        Vi förbereder oss för att spela till en folkdansuppvisning inför 150-talet

där vi bodde under Bulgarienresan.                                                                                          gäster i det lokala Värdshuset i byn Erkech, som är belägen i de dimhölj-

                                                                                                                                                  da Balkanbergen. 

 

 ImageHandlerCADUTXVG.jpg 

                                                                                                             

 

IMG_0088.jpg

  I speltagen vid Dragspelsgalan 2011.

  Se mer på www.dragspelsgalan.se

 En grupp ur Gutebälgarna i ett underhållningsinslag vid Högby Äng i  Hemse den

 18 juli 2012.  Härutöver musik till en folkdansuppvisning av Visby Folkdansgille.

 

Florsen_2012.JPG

Flors´n dagen 1 juli 2012 i Burs kyrka och prästgård.

       

                                                                                                                   

       

 

 

 

Vissefjarda_2012.JPG

       Gutebälgare på besök i Vissefjärda/Emmaboda.

Här i samspel med några av ortens spelmän vid samkväm i Bromboda bygdegård 8 sept. 2012..  

                          

                                                                                                                                      

PICT0163.JPG       
          

    PICT0161.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  Skämt å´sido men här ser det visst ut som om jag visar Kallis Bengtsson och                   En lite mindre provocerande position vid samma tillfälle.
  Erik Pekkari hur det ska va´ ? Dragspelsgalan 2013 i Sliteteatern.                                    

 

   Till toppen av sidan

 

 
stäng